neděle 17. února 2008

25. března v 18h, Kabinet Múz – soutěž Šrámkův Písek

TANEČNÍ DIVADLO MIMI FORTUNAE

Vás zve na úterý 25. března v 18h do Kabinetu Múz – soutěž Šrámkův Písek – vstup volný. Jedinečná příležitost vidět českou takřka neveřejnou premiéru nové verze projektu »BÝT CI NEBÝT«. Vyzýváme milé diváky k projevení solidarity, když máme hrát sami před odbornou porotou! Seznam takto nás podpořivších diváků sepíšeme a oceníme při naší příští premiéře.
A POZOR: sledujte plakáty a oznamky na druhou polovinu října 2008 – letos bude ještě jedna premiéra u obzvláště mimořádného jubilea naší ředitelky – představení bude nejen premiérové, ale také neopakující se!

Vždy a všude se na Vás teší TD MIMI FORTUNAE